TALENTOS DAS PERSONAS CON T.E.A.

As características que definen o TEA non só se traducen en dificultades, senón que tamén se asocian a unha serie de habilidades nas persoas que forman parte deste colectivo, como

 • Meticulosidade
 • Curiosidade por temas moi concretos
 • Coñecementos especializados sobre temas do teu interese
 • Sinceridade
 • Honestidade
 • Respecto e cumprimento das normas establecidas
 • Atención aos detalles
 • Boa adaptación e seguimento das rutinas
 • Boas habilidades en tarefas mecánicas e repetitivas
 • Tendencia a ser moi lóxico
 • Capacidade de escoitar sen prexuízos