Por Eles TEA Ourense

OURENSE

Trastorno  do  Espectro  Autista.

"O éxito chega cando as familias síntense satisfeitas cas súas propias vidas"

Robin Mc William


POR ELES T.E.A. é unha asociación sin ánimo de lucro, creada en 2018 por nais e pais de nenos e nenas co Trastorno do Espectro Autista (T.E.A.), que buscan atopar un espacio onde se atendan todas as necesidades que poidan presentar os seus fillos e fillas na actualidade, e buscar un mellor futuro para todos eles 

A Asociación Por Eles T.E.A. está presente en toda a provincia de Ourense, atopando atender as necesidades dos fillos e fillas con este diagnóstico ou características similares, e das súas familias.

GRAZAS POR FACELO POSIBLE

No ano 2020 o Concello de Ourense concedéulle a Por Eles TEA unha axuda económica para subvencionar o servizo de atención especializada en TEA.

CONCELLO DE OURENSE

O Concello de Ourense e a Área de Asuntos Sociais do mesmo, concederon a Por Eles TEA para o ano 2021, unha subvención de 21.049,22€ a cal nos permite axudar a cofinanciar o "Programa de Actividades dirixidas a persoas con T.E.A.", mediante o cal ofrecemos unha atención terapéutica integral, individualizada e social tanto as persoas con T.E.A, como as súas familias.
Sen o apoio das administacións Públicas como o Concello de Ourense, desenvolver este tipo de actividades non sería posible.

GRAZAS

Necesitas contactar con nós?

CONTACTO

Asociación Por Eles T.E.A.

C/ Ramón y Cajal 6, Bajo-A

32001 Ourense

Teléfono: 988 70 16 58

Email: info@peteaou.org

IMÁGENES CEDIDAS POR AUTOR

<div>Iconos diseñados por <a href="https://www.flaticon.es/autores/wanicon" title="wanicon">wanicon</a> from <a href="https://www.flaticon.es/" title="Flaticon">www.flaticon.es</a></div>

<a href="https://www.freepik.es/fotos/marco">Foto de Marco creado por freepik - www.freepik.es</a><br>

www.freepik.es/foto-gratis/ninos-manos-alto_3606673.htm#page=1&query=ni%C3%B1os%20manos%20alto&position=0

https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-enfocada-escribiendo-en-portapapeles-mientras-contrata-candidato-5668869/<br> Foto de Sora Shimazaki.

https://www.pexels.com/es-es/foto/negocio-documento-periodismo-papel-5505718/<br> Foto de Mike van Schoonderwalt.