Por Eles TEA Ourense

OURENSE

Trastorno  do  Espectro  Autista.

"O éxito chega cando as familias síntense satisfeitas cas súas propias vidas"

Robin Mc William


POR ELES T.E.A. é unha asociación sin ánimo de lucro, creada en 2018 por nais e pais de nenos e nenas co Trastorno do Espectro Autista (T.E.A.), que buscan atopar un espacio onde se atendan todas as necesidades que poidan presentar os seus fillos e fillas na actualidade, e buscar un mellor futuro para todos eles 

A Asociación Por Eles T.E.A. está presente en toda a provincia de Ourense, atopando atender as necesidades dos fillos e fillas con este diagnóstico ou características similares, e das súas familias.

GRAZAS POR FACELO POSIBLE

No ano 2020 o Concello de Ourense concedéulle a Por Eles TEA unha axuda económica para subvencionar o servizo de atención especializada en TEA.

XUNTA DE GALICIA

O programa de Información, valoración, seguimento e orientación dirixido a persoas con Trastorno do Espectro Autista desenvolto en Por Eles, continua a súa posta en marcha neste 2023 grazas a estar subvencionado pola Xunta de Galicia- Consellería de Polítca Social e Xuventude.

GRAZAS

DIPUTACIÓN DE OURENSE

Grazas á subvención para entidades sociais da Deputación Provincial de Ourense, recibimos 3.624€ que xunto co recibido pola firma do Convenio coa Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense polo que nos adxudicaron 6.400€, podemos por en marcha dende Asociación Por Eles o Programa de inclusión en contextos educativos para alumnado con TEA, mediante o cal se imparten accións de carácter educativo e se traballa o adestramento nas habilidades sociais, para alcanzar o obxectivo de inclusión nas contornas educativas das persoas TEA.

GRAZAS

CONCELLO DE OURENSE 2023

O Concello de Ourense subvenciona o programa de "Intervención especializada en TEA" executado en Por Eles TEA Ourense.

Grazas a Subvención para asociacións en materia de Servizos Sociais deste ano 2023, este programa presta atención e intervención terapéutica específica nos Trastornos do Espectro Autista á poboación ourensá diagnósticada deste trastorno.

GRAZAS

CONCELLO DE OURENSE

O Concello de Ourense e a Área de Asuntos Sociais do mesmo, concederon a Por Eles TEA para o ano 2021, unha subvención de 21.049,22€ a cal nos permite axudar a cofinanciar o "Programa de Actividades dirixidas a persoas con T.E.A.", mediante o cal ofrecemos unha atención terapéutica integral, individualizada e social tanto as persoas con T.E.A, como as súas familias.
Sen o apoio das administacións Públicas como o Concello de Ourense, desenvolver este tipo de actividades non sería posible.

GRAZAS

OCIO ADAPTADO 2021

Grazas ao convenio asinado co Concello de Ourense no ano 2021 poidemos realizar actividades de ocio dirixidas a persoas con TEA, que axudaron a favorecer a súa inclusión en diferentes contornos e contextos da comunidade e, coas que o pasamos xenial!

GRAZAS!

Concello de Ourense 2022

O Concello de Ourense, e a Área de Benestar Social, ven de conceder a Por Eles unha subvención para entidades e asociacións sen ánimo de lucro neste ano 2022.

Grazas a esta subevnción podemos continuar coa posta en marcha dos servizos que ofertamos no noso centro, a través do cal prestamos unha atención íntegral a persoas con TEA e tamén, as súas familias.

Grazas ao Concello de Ourense por axudarnos a manter a nosa labor.

GRAZAS

Necesitas contactar con nós?

CONTACTO

Asociación Por Eles T.E.A.

C/ Ramón y Cajal 6, Bajo-A

32001 Ourense

Teléfono: 988 70 16 58

Email: info@peteaou.org

IMÁGENES CEDIDAS POR AUTOR

<div>Iconos diseñados por <a href="https://www.flaticon.es/autores/wanicon" title="wanicon">wanicon</a> from <a href="https://www.flaticon.es/" title="Flaticon">www.flaticon.es</a></div>

<a href="https://www.freepik.es/fotos/marco">Foto de Marco creado por freepik - www.freepik.es</a><br>

www.freepik.es/foto-gratis/ninos-manos-alto_3606673.htm#page=1&query=ni%C3%B1os%20manos%20alto&position=0

https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-enfocada-escribiendo-en-portapapeles-mientras-contrata-candidato-5668869/<br> Foto de Sora Shimazaki.

https://www.pexels.com/es-es/foto/negocio-documento-periodismo-papel-5505718/<br> Foto de Mike van Schoonderwalt.