FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN DO ENTORNO

O obxectivo principal deste programa é concienciar e formar a toda a comunidade sobre as características das persoas con Trastorno do Espectro Autista. Adaptámonos ao colectivo de destinatarios ofrecendo información e ferramentas adaptadas ás súas necesidades e perfís.

Este servizo preséntase en calquera época do ano, co obxectivo de dar visibilidade ao T.E.A. e crear conciencia de inclusión.