APOIO ESCOLAR

O equipo multidisciplinar que conforma a Asociación Por Eles T.E.A. Conta con persoal cualificado para atender as necesidades que poidan xurdir nas familias con familiares con TEA ao longo de toda a etapa vital.

Segundo as necesidades, ofrecerase Apoio Educativo, o noso profesional durante o apoio reforzará as competencias escolares, favorecendo o proceso de ensino-aprendizaxe e as capacidades dos nenos, ademais de manter un contacto directo cos profesores e/ou orientadores dos centros educativos para integrar positivamente o alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo.