APOIOS E ADAPTACIÓNS

Estas alteracións observables no comportamento das persoas con T.E.A. pode mellorarse significativamente mediante unha intervención adecuada e a utilización dos apoios e recursos necesarios.

Tendo en conta as características das persoas con TEA, as intervencións que se realicen deberán abarcar os distintos ámbitos nos que poden presentar déficits, como a autonomía e coidado persoal, a comunicación e a linguaxe, as habilidades sociais (cognición social), as funcións executivas e propias. -regulación.

A atención ás persoas con TEA cumpre uns obxectivos específicos independentemente do ámbito do profesional, orientados a facilitar un apoio individualizado, especializado e baseado na evidencia científica.

Estes obxectivos están enfocados a reducir os déficits que presentan, tendo en conta o desenvolvemento típico da persoa, favorecendo as habilidades persoais do neno e acadando unha maior independencia, benestar e calidade de vida.