TRANSPARENCIA

SUBVENCIÓNS

CONCELLO DE OURENSE

O Concello de Ourense e a Área de Asuntos Sociais do mesmo, concederon a Por Eles TEA para o ano 2021, unha subvención de 21.049,22€ a cal nos permite axudar a cofinanciar o "Programa de Actividades dirixidas a persoas con T.E.A.", mediante o cal ofrecemos unha atención terapéutica integral, individualizada e social tanto as persoas con T.E.A, como as súas familias.
Sen o apoio das administacións Públicas como o Concello de Ourense, desenvolver este tipo de actividades non sería posible.GRAZAS